Nová dimenzia Eventov

Kontaktný formulár

Pre jednoduchšie sformulovanie Vašich potrieb/ predstáv sme Vám pripravili kontaktný formulár. Jednotlivé položky predstavujú základné oblasti, ktoré bude potrebné riešiť.

Berte ho však iba ako pomôcku, vyplňte len čo viete a ako viete, prípadne vyznačte čo chcete, aby sme vymysleli/ navrhli my.

    Chcem byť informovaný o novinkách a akciách

    Nová dimenzia Eventov

    +421 907 555 333

    event.novadimenzia@gmail.com